Produkter

Transclean 65 descaler för svartvatten system
   
Transclean Omega TE11 skumdämpare
Transclean Deox Gel rost- och oxidationsborttagare
   
Transclean 210 högkoncentrerat rengöringsmedel för kraftigt nedsmutsade ytor
Transclean 18-S interiört rengöringsmedel för toaletter med bakteriekontrollerande effekt

 

 

Transclean 60tnp descaler för CIP-ning av värmeväxlare

SB 1001

doserpump för flytande descalers

SB air unit fördelar descalern jämnare i rörsystemet och transporterar descaler längre
in in systemet
Transclean Boosting Descaler Snabb och effektiv descaler för svartvattensystem. Löser urinsten och andra
hårda beläggningar mycket effektivt.
Transclean CC

Rostpassivisering av stålkonstruktioner

             

Transclean 65
Rengöring  holdingtankar fritidsbåtar                                          

Marknadsföres av www.kemiprodukter.se

 
                                                           

Vårt lager