Om oss

Vi på Chemical Pipe Clean har med framgång specialiserat oss på produkter för rengöring av vakuumavlopps system på fartyg.

 

Vi har under många år samarbetat med Coventya AB och Industrikemi Produktion AB och fått stor erfarenhet av rengöring av olika material. Med denna kunskap kan vi lösa problemen med att avlägsna de föroreningar som ofta sätter sig i vakuum avloppsrören.

Vi har nu också inlett ett sammarbete med Kemiprodukter AB för marknadsföring av våra rengörings produkter av holdingtankar på fritidsbåtar.

 

Flera rederier i Europa använder sig av våra descalers och doserpumpar för rengöring av svartvattensystem på deras fartyg.
.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra produkter för att få dem så effektiva och miljövänliga som möjligt.