Doserpump SB 1001 Doserpump SB 1001

Våra specialiteter är:

  • Kemikalier för rengöring av svartvattensystem på fartyg
  • kemikalier för rengöring av holdingtankar fritidabåtar
  • Doserpump för descale 

 

 

 

Urinsten i svartvattenrör
Rengjort svartvattenrör
Rostig plåt ----------- Behandlad med Kelate